Đồ gốm sứ

Thạp gốm cổ GC-TH2

Thạp gốm cổ GC-TH2

Kích thước: 45x23cm

Chén gốm GD-C1

Chén gốm GD-C1

Kích thước: cao 2,5cm, đường kính 3cm

Cốc gốm cao cấp GD-CO2

Cốc gốm cao cấp GD-CO2

Kích thước: cao 6cm, đường kính 7-8cm

Lót thìa gốm GD-LT1

Lót thìa gốm GD-LT1

Kích thước: chiều dài 12cm

Bát gốm đẹp GD-B10

Bát gốm đẹp GD-B10

Kích thước: 5x15cm

Gốm trang trí hình trâu GTT-TRR

Gốm trang trí hình trâu GTT-TRR

Kích thước: cao nhất 12cm, ngang 18cm

Đĩa gốm đẹp GD-Đ1

Đĩa gốm đẹp GD-Đ1

Kích thước: 15x16cm

Bình gia vị gốm đẹp GD-BGV1

Bình gia vị gốm đẹp GD-BGV1

Kích thước: có 2 loại

Bình nước gốm cao cấp GD-A6

Bình nước gốm cao cấp GD-A6

Kích thước: Cao 19cm, đường kính 14cm

Đĩa gốm đẹp GD-Đ6A

Đĩa gốm đẹp GD-Đ6A

Kích thước: đường kính 17cm

Gốm trang trí hình mặt cười GTT-MC

Gốm trang trí hình mặt cười GTT-MC

Kích thước: cao 14cm, đường kính 11cm

Khay gốm đẹp GD-KCN

Khay gốm đẹp GD-KCN

Kích thước: dài 25cm, rộng 8cm

Gốm trang trí hình gà GTT-KG

Gốm trang trí hình gà GTT-KG

Kích thước: cao 27cm, ngang 25cm

Thạp gốm GC-TH

Thạp gốm GC-TH

Kích thước: cao 23cm, đường kính 27cm

Đèn vườn GNT-ĐV

Đèn vườn GNT-ĐV

Kích thước: cao 30cm, đường kính 25cm

Gốm trang trí hình mặt cười GTT-MC1

Gốm trang trí hình mặt cười GTT-MC1

Kích thước: cao 16cm, đường kính 14cm

Lọ nhỡ gốm GTT-L10

Lọ nhỡ gốm GTT-L10

Kích thước: 22x15cm

Lọ to gốm GTT-L16

Lọ to gốm GTT-L16

Kích thước: cao 31-32cm, đk 15-17cm

Khối trang trí gốm GTT-LK4

Khối trang trí gốm GTT-LK4

Kích thước: 26x30xcm

Gốm trang trí hình rồng GTT-KR1

Gốm trang trí hình rồng GTT-KR1

Kích thước: 25X25cm

Thìa gốm GD-T1

Thìa gốm GD-T1

Kích thước: dài 14cm

Ấm nhỏ gốm GD-A2

Ấm nhỏ gốm GD-A2

Kích thước: cao 4,5cm, đk 8,5-10cm

Cốc gốm GD-CO1

Cốc gốm GD-CO1

Kích thước: cao 5cm, đường kính 8cm


Zalo