Thiết Kế Nội Thất Văn Phòng Chuyên Nghiệp - Nội Thất Văn Phòng

Bàn ghế phòng họp

Nội thất phòng họp

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn ghế phòng họp hiện đại

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn ghế phòng họp hiện đại – M17

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn họp nhóm – M16

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn giám đốc

Bàn giám đốc – M16

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn giám đốc – M15

Kích thước: theo yêu cầu

Bàn giám đốc – M14

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn giám đốc – M12

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn làm việc

Bàn làm việc – M26

Kích thước: Theo yêu cầu

Bàn làm việc – M24

Kích thước: Theo yêu cầu

Không gian văn phòng

Tủ tài liệu

Tủ tài liệu – Hộc di động

Kích thước: Theo yêu cầu

Tủ tài liệu màu trắng hiện đại

Kích thước: Theo yêu cầu

Tủ đựng tài liệu văn phòng

Kích thước: Theo yêu cầu

Tủ tài liệu gỗ veneer dổi

Kích thước: Theo yêu cầu


Zalo